• :
  • :
Thông báo:

QUAY SỢI

Quay sợi

 

          * Chất liệu: Làm bằng gỗ, tre, sắt và dây thừng.

* Cách làm: Quay sợi được người thái làm từ gỗ, đục, đẽo thành khung rồi vót tre làm cái khung quay và buộc dây thừng xung quanh tạo thành khung quay sợi. 
          * Cách sử dụng: Cái quay sợi được dùng để quay bông ra thành sợi chỉ để dệt vải.

          * Ý nghĩa: Quay sợi là đồ dùng gắn bó với người phụ nữ dân tộc thái.


Tác giả: Lò Thị Ánh
Nguồn: Giáo viên