• :
  • :
Thông báo:
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRường MN Tà Mung hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

          Thực hiện hướng dẫn số 246/HD PBGDPL, ngày 01 tháng 11 năm 2022 V/v định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2022. Trường Mầm non xã Tà Mung đã thực hiện ngày Pháp luật Việt nam 9/11/2022.

           Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 9/11, Trường Mầm non Xã Tà Mung  đã treo treo băng zôn khẩu hiệu với nội dung " Sống và làm việc theo Pháp Luật là việc làm thiết thực hưởng ứng ngày Pháp Luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"

 

 Tổ chức tuyên truyền tới 35/35 đồng chí cán bộ giáo viên và nhân viên các chỉ thị, nghị quyết như:

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích của từng Chương trình mục tiêu quốc gia để tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của toàn xã hội;

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 12- KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới;

Chỉ thị số 09- CT/TU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;

 Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu.

 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

Hình ảnh tại buổi tuyên truyền

Tác giả: Trường Mầm non Tà Mung
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết