• :
  • :
Thông báo:

Trường mầm non xã Tà Mung thực hiện các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Covid-19.

         Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp với hàng trăm hàng ngàn ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trên thế giới. Do đó việc tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, các cơ quan, đơn vị, các cơ ...

Bồi dưỡng sơ cấp cứu ban đầu về tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non xã Tà Mung

         Tai nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những biến chứng trầm trọng ở trẻ cả về sức khỏe và về tình thần. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc ...